x

Ανακυκλωση      

Η εταιρία μας διαθέτει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει δωρεάν τη σύνταξη του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α). Παρέχει δωρεάν την ποσοτική εκτίμηση της συνολικής ποσότητας αποβλήτων ανά περίπτωση. Η σωστή εκτίμηση, η ορθή συμπλήρωση  του  και η μερική διαλογή στον χώρο των έργων συντελούν στη μείωση των τελών διαχείρισης/ανακύκλωσης.

Η ΑΒΡΟΣ Ε.Π.Ε. σας βοηθάει να εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις που προβλέπει η ΚΥΑ 36259/2010, για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) ιδιωτικών και δημοσίων έργων.

 

Η εταιρία μας διαθέτει ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ